Historie

Damvereniging Kunst en Genoegen 80 jaar – 1927-2007 R.K.


De vereniging is genaamd Roomsch Katholieke Damvereniging ” Kunst en Genoegen” en is gevestigd te De Kwakel, gemeente Uithoorn. De eerste vergadering was op 4 december 1927 ten huize van de heer L.van Oostwaard aan de Vuurlijn in aanwezigheid van Kapelaan Ligthart.

Op 15 december is er een simultaan met 24 personen. De heer Turkenburg uit Wilnis speelt tegen De Kwakelaars en wint er 21, verliest er één van Manus Vermey en speelt twee partijen remise tegen Dirk Voorn en M. Klein.

De oprichtingsdatum is 22 december 1927 bij L. van Oostwaard aan de Vuurlijn.
De vereniging kent gewone leden, junior leden en donateurs. In de statuten wordt opgenomen dat uitsluitend mannelijke Roomsch Katholieke personen van onberispelijk godsdienstig en zedelijk gedrag, die het 17e levensjaar hebben voleind en als zoodanig, na ballotage, door het Bestuur worden aangenomen.

Het bestuur bestaat uit vijf leden, Secretaris, Penningmeester, Bibliothecaris en Commissaris en er is ook een Geestelijk Adviseur. Het eerste bestuur bestaat uit Theodorus (Dirk) Voorn (voorzitter), M. Klein (penningmeester), B.J. Cornelissen (secretaris), Goof Voorn (competitieleider) en P. van Oostwaard (verzorger der eigendommen van de vereniging).

In de oprichtingsnotulen is te lezen dat de contributie vastgesteld wordt op 10 cent per week gedurende het speelseizoen, wekelijks te voldoen. En óók dat de vereniging is opgericht voor 29 jaren en 11 maanden, te rekenen vanaf de dag der oprichting 22 december 1927 (met andere woorden in 1957 zou de vereniging stoppen!) Bij ontbinding van de vereniging gaan de baten naar het R.K. Armenbestuur in de parochie De Kwakel.

De vergaderingen worden altijd afgesloten met een Christelijke Groet.
Een club met een rijke historie, waarvan vanaf de oprichtingsdatum alle gegevens zijn opgetekend en op de gevoelige plaat vastgelegd zoals de foto ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan in 1932. Bij elk jubileum gaan de leden immers traditiegetrouw op de statie foto.


Damclub Kunst & Genoegen 5 jarig bestaan 1927-1932.


In de beginjaren was er in elke Kwakelse familie wel iemand die bij de damclub speelde, menig opa staat op een jubileumfoto. K&G telde in de eerste jaren een groot aantal leden, allen van onberispelijk gedrag om te voldoen aan de statuten van die jaren. De club speelde eerst in “De Tas” van L. van Oostwaard (later van Van Schie) aan de Vuurlijn, om vervolgens naar het café van Cornelis Pouw aan de Boterdijk te verhuizen.

Na het aftreden van C.M van Zaal als penningmeester werd op 1 februari 1934 H. (Manus) Vermey tot secretaris gekozen en Jo van Egmond werd penningmeester (was secretaris).


1937 10 jaar Kunst en Genoegen

Het bestuur bestaat uit Dirk Voorn (voorzitter), Goof Voorn (Tzn) (secretaris), Jo van Egmond (Mzn) (penningmeester), Piet van Oostwaard (bibliothecaris) en C.van Zaal als commissaris. Notulen goedgekeurd door Pastoor P.J. Nieuwenhuis.

1939 Voorzitter Dirk Voorn treedt af


Door de jaren heen daalt het ledental gestaag, er is meer concurrentie van andere sporten en de jeugd lijkt meer te geven om computerspelletjes. Maar de echte K&G-ers zijn hun “spelletje” door al die jaren heen trouw gebleven, met veel plezier en gezelligheid.

Damclub Kunst & Genoegen 20 jarig bestaan 1927-1947 


Na jaren dammen aan de Vuurlijn en bij Cornelis Pouw gaat K&G in dezelfde gelegenheid aan de Boterdijk dammen onder de hoede van To en Jo. In de achterste deel van “Ons Huis”.
In september 1972 gaat het café dicht en verhuizen de dammers naar hun huidige onderkomen in ’t Fort De Kwakel.

1997 Damclub Kunst & Genoegen 70 jaar (1927-1997)

December 2007 is K&G 80 jaar jong (1927-2007) 


Op dit moment telt de damvereniging vijftien spelende leden en maar liefst 150 donateurs. Zij dragen de damclub een warm hart toe. Eens in het jaar organiseert de damclub een unieke dammiddag voor deze trouwe geldschieters á drie euro per jaar.

Verschillende keren al probeerde K&G de jeugd naar de damclub te lokken, de ene keer succesvol en een andere keer wat minder. Zij blijven elke maandagavond van harte welkom op de clubavond in ’t Fort. Het seizoen loopt van september tot april, de wintermaanden. De leden spelen op hun clubavond voor de onderlinge competitie of dammen om de beker.

Daarnaast speelt K&G voor de bond, het 1e team komt uit in de hoofdklasse, het 2e team speelt op recreatief niveau in de 2e klasse van de Noord-Hollandse dambond.

Gezelligheid staat voorop bij de leden, eerst even het weekend doornemen en pas daarna gaan de handen in het haar. Elke avond is iedereen verzekerd van een partij. Theodoor de damcomputer, vernoemd naar de eerste voorzitter, vult als stil lid een oneven aantal aan.

De damclub hoopt over twintig jaar haar honderdjarig jubileum te vieren en daarbij een kroon te zetten op haar rijke historie. Tot dam gekroond! Info: Damclub Kunst & Genoegen bij Voorzitter-Secretaris Adrie Voorn. Telefoon 0297-568472.